Najistotniejsze informacje dotyczące montażu

Najczęściej popełniane błędy montażu związane są z nieprawidłową instalacją pustaków szklanych zarówno do podłoża jak i ścian bocznych czy konstrukcji nośnych.

MOCOWANIE DO STROPU

Podstawową sprawą jest zapewnienie dobrego mocowania oraz dylatacji, poprzez pozostawienie 6 mm szczeliny.
Rozszerzalność termiczna pustaka jest równa 1mm/m.

Rysunek przedstawia przykłady poprawnego i błędnego montażu.

MOCOWANIE DO PODŁOŻA

Należy bezwzględnie zastosować taśmę poślizgową (np. papę bezpiaskową).

Rysunek przedstawia przykłady poprawnego i błędnego montażu.

MONTAŻ PUSTAKÓW PODŁOGOWYCH

Pustaki podłogowe można umieszczać w prefabrykowanych panelach ułożonych na wspornikach. Należy je umieszczać tak, aby pustaki nie były mocowane bezpośrednio do konstrukcji nośnej. Pustaki nie są elementami nośnymi, przenoszą tylko ciężar własny i obciążenie prostopadłe.

Przy montażu bezwzględnie zachować dystans wynoszący minimum 2-3 centymetry pomiędzy ścianą nośną/ wspornikiem a pierwszym rzędem pustaków umieszczonych w panelu, w celu zapobieżenia bezpośredniego kontaktu pustaków z ścianą nośną (wspornikiem). Należy stosować elastyczny element łączący i poślizgowy.